Cơ sở sản xuất kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB có thuế suất khác nhau thì thực hiện kê khai nộp thuế như thế nào?

Câu hỏi:  Cơ sở sản xuất kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB có thuế suất khác nhau thì thực hiện kê khai nộp thuế như...

Cơ sở SXKD không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ hoá đơn chứng từ thì kê khai nộp thuế TTĐB như thế nào?

Câu hỏi:  Cơ sở SXKD không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ hoá đơn chứng từ thì kê khai nộp thuế TTĐB như thế nào?

Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB có được khấu trừ thuế TTĐB ở khâu nguyên liệu hay không, cách khấu trừ như thế nào?

Câu hỏi:  Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB có được khấu trừ thuế TTĐB ở khâu nguyên liệu hay không, cách khấu trừ như thế nào ?

Kinh doanh du lịch và khách sạn hoạt động massage chịu thuế TTĐB nhưng phần phụ phí cho người phục vụ có phải chịu thuế TTĐB?

Câu hỏi:  Kinh doanh du lịch và khách sạn hoạt động massage chịu thuế TTĐB nhưng phần phụ phí cho người phục vụ có phải chịu thuế TTĐB? ...

Đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt

Câu hỏi: Trong luật thuế TTĐB 2008 quy định đối tượng chịu thuế TTĐB bao gồm: thuốc lá điếu, xì g...