Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điều sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điều sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài